พัฒนาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพทันยุค4.0


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน
อย. เผยปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เร็วขึ้น ก้าวทันยุค 4.0 โดยเก็บค่าขึ้นทะเบียนจากผู้ประกอบการที่มายื่นคำขอในอัตราที่ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วนำเงินนั้นมาบริหารจัดการเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว “อย.ยุค 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ว่า สภาพการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ติดกับดักความเป็นหน่วยงานราชการมานาน ไม่สามารถทำงานเชิงรุก การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพใช้เวลานาน กลายเป็นอุปสรรคการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้ อย.ไปทำมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เร็วขึ้น โดยเก็บค่าขึ้นทะเบียนจากผู้ประกอบการที่มายื่นคำขอในอัตราที่ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วนำเงินนั้นมาบริหารจัดการเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น พัฒนาระบบ พัฒนาคน และการคุ้มครองผู้บริโภค ยุคนี้จะมีแต่การพัฒนาและเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีก
นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางระบบต่างๆ นั้นสามารถลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพลงเฉลี่ยร้อยละ 20 เช่น การขึ้นทะเบียนอาหารเสริมเดิมใช้เวลา 35 วัน ลดเหลือ 28 วัน ขึ้นทะเบียนยาใหม่ ชีววัตถุ จากที่เคยใช้เวลา 280 วัน ก็เหลือ 220 วัน วัตถุอันตราย สารใหม่เหลือ 100 วัน จากเดิม 120 วัน เป็นต้น ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.


Sorry, comments are closed!