ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตรอีเว้นท์และไมซ์ในคณะนิเทศฯ


ในแต่ละวันอาจมีอีเว้นท์จัดขึ้นมากมายทั่วประเทศ แต่อีเว้นท์ที่จะได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม กระทั่งเกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่สร้างสีสันให้กับสังคม ล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือนักจัดอีเว้นท์ผู้มีไอเดียสร้างสรรค์และมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ผู้ร่วมงานเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงตั้งใจปั้นนักจัดอีเว้นท์และไมซ์ ผู้มีดีเอ็นเอความสร้างสรรค์ ด้วยหลักสูตรการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม (Event Production and MICE Management) หลักสูตรที่ไม่ได้สร้างเพียงมนุษย์งานอีเว้นท์และไมซ์ แต่มุ่งบ่มเพาะบัณฑิตที่สามารถสร้างโปรดักชั่นและบอกเล่าเรื่องราว (storytelling) ในอีเว้นท์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและไอเดียล้ำๆ เป็นเครื่องมือตามแบบฉบับคนสายพันธุ์นิเทศฯ ตอบโจทย์ตลาดงานยุค 4.0 ครบทุกมิติ ผ่านการเรียนการสอนที่เข้มข้น เน้นการลงมือฝึกหัดปฏิบัติจริง

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “เพื่อตอกย้ำทิศทางของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างหลักสูตรตอบรับกระแสโลกตลอดมา จึงได้นำความแข็งแกร่งของคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ที่สั่งสมชื่อเสียงมานานหลายสิบปี มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์อันเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการออกแบบหลักสูตรอีเว้นท์และไมซ์ขึ้น โดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจด้านอีเว้นท์ของไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก กระทั่งกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตอีเว้นท์ของภูมิภาคอาเซียน บัณฑิตที่เรียนจบไปจึงจะกลายเป็นบุคลากรที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจในอนาคต ที่ไม่เพียงแค่มีบทบาทระดับประเทศ แต่ก้าวถึงระดับสากล”

รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวเสริมว่า “นอกจากความรู้ด้านวิชาการที่เป็นเลิศแล้ว การจะปั้นมนุษย์อีเว้นท์และไมซ์ที่ตอบโจทย์ตลาดงานทุกมิติได้นั้น ต้องเรียนกับผู้รู้ตัวจริงที่มีผลงานระดับโลก ทางคณะจึงได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (CMO) ผู้นำด้านครีเอทีฟอีเว้นท์ของไทยและอาเซียน และ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) หน่วยงานที่ผลักดันธุรกิจอีเว้นท์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล พันธมิตรเหล่านี้จะมาร่วมออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงความต้องการของตลาดงานยุค 4.0 อย่างแท้จริง โดยเน้นให้นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนอย่างคุ้มค่า ผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติจริง ตลอด 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย”

ด้านนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ผู้นำธุรกิจสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรแห่งอาเซียน ครอบคลุมธุรกิจด้านอีเว้นท์ ด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ และธุรกิจไลฟ์สไตล์ และอีกบทบาทในฐานะ นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานอีเว้นท์ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานและ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตรการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม ในคณะนิเทศศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทฯ จะร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ตลอดจนออกแบบเนื้อหา และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดวิชาและนวัตกรรมที่ทันสมัยตอบความต้องการของภาคธุรกิจและตลาดงานด้านอีเว้นท์”

นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะผ่านหลากหลายวิชาที่กระตุ้นการเรียนรู้ในทุกมิติ อาทิ Spirit of Art and Life in Southeast Asia, Pitching and Negotiation Skill for Event and MICE, Event for Art and Entertainment , Art Trend and Globalization ฯลฯ นอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสงานอีเว้นท์และไมซ์ต่างๆ แบบเอกซ์คลูซีฟ มีโอกาสทำงานกับมืออาชีพทั้งในอีเว้นท์ระดับประเทศและระดับโลก

นั่นเพราะมหาวิทยาลัยกรุงเทพเชื่อว่า การสร้างสรรค์อีเว้นท์และไมซ์ไร้ขอบเขตทางจินตนาการ ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาก็ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกัน


Sorry, comments are closed!