“สุรชัย” เชื่อให้จัดมหรสพมีข้อเสียมากกว่า


“สุรชัย” เชื่อให้จัดมหรสพมีข้อเสียมากกว่าข้อดี ปัดข่าวลือรอ สนช.คว่ำกฎหมายลูก เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวถึงกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. แก้ไขให้พรรคการเมืองจัดมหรสพช่วงหาเสียงได้ว่า จะทำให้การเลือกตั้งในประเทศกลายเป็นการเมืองที่ต้องใช้เงิน เวทีไหนใช้เงินมากก็มีคนมาฟังมาก เวทีไหนมีเงินน้อยก็มีคนมาฟังน้อย

สร้างความไม่เท่าเทียมตั้งแต่การหาเสียง ซึ่งที่ผ่านมาก่อนปีพ.ศ.2522 ประเทศไทยยอมให้มีรูปแบบการหาเสียงที่ยอมให้มีการจัดมหรสพได้ แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก็ห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งจัดปราศรัย แต่กลับมามีความคิดเดิมๆ อีก ซึ่งสะท้อนความคิดของคนแต่ละยุคสมัย ทั้งที่วิธีการหาเสียงควรเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิออกเสียงมากกว่า

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ส่วนตัวเห็นว่าการจัดมหรสพจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับเสียงข้างมากตามมติเห็นชอบของสนช. หลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรธ. กกต. ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ หากมีการทำความเห็นโต้แย้งมายังสนช.ก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม3ฝ่าย ส่วนสนช.ในฐานะผู้เห็นชอบกฎหมายคงจะไม่เหมาะสม หากไปเสนอความเห็นโต้แย้งมติของตัวเอง

นายสุรชัย ยังกล่าวถึงการขยายเวลาเลือกตั้งเป็น 07.00-17.00 น. ซึ่งกกต.มองว่าต้องคำนึงถึงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที่ที่มีความไม่สงบด้วยว่า เราควรมองที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหลัก การขยายเวลาก็ถือว่าเป็นผลดีเช่นกัน เพื่อให้ประชาชนมีเวลามาใช้สิทธิเลือกตั้งได้มากขึ้น แต่หากกกต.มองว่าเป็นอุปสรรคต่อผู้ปฏิบัติงาน สนช.ก็ขอรอฟัง กกต.ก่อนว่าจะมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน ส่วนเรื่องการแบ่งกลุ่มอาชีพตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ที่ยังมีความเห็นต่างกันระหว่างสนช.กับกรธ.นั้นตนมองว่า หากต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ก็อาจต้องมาพิจารณาตามหลักการในรัฐธรรมนูญว่าแบบใดเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า  ซึ่งแม้รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าต้องแบ่งกี่กลุ่มอาชีพ แต่ประชาชนต้องมีสิทธิ์ลงสมัครได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส่วนกรณีที่มีกระแสว่า สนช.จะคว่ำกฎหมายลูกที่ผ่านเห็นชอบจากสนช.เองนั้น ตนไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews


Sorry, comments are closed!