Uncategorized


” ฉนวนประหยัดพลังงาน ” กับการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม

” ฉนวนประหยัดพลังงาน ” กับการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาทางด้านพลังงานถือเป็นปัญหาสำคัญที่แต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทางภาครัฐจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น ในภาคครัวเรือนด้วยการช่วยกันปิดไฟหลอดที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้พอเหมาะ และอื่น ๆ อีกมากมาย


Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!